PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die deze website van GREEN Real Estate bezoekt

Persoonsgegevens die wij verwerken

GREEN Real Estate neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is GREEN Real Estate in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker en (kandidaat) huurder:

• voor- en achternaam;
• e-mailadres;
• locatiegegevens;
• gegevens over uw activiteiten op onze website;
• internetbrowser en apparaat type;
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact, zoals uw huishoudenssamenstelling, uw financiële- en inkomensgegevens uit UWV of MijnPensioenoverzicht, informatie uit de Gemeentelijke Basisregistratie, uw bankrekeninggegevens, betalingsgegevens ten behoeve van identificatie of andere gegevens welke noodzakelijk zijn in het kader van beoordelen van uw geschiktheid als huurder;
• informatie over uw kredietwaardigheid, welke wij opvragen via EDR (https://www.edrcreditservices.nl/) zodra u heeft aangegeven een woning bij ons te willen gaan huren.

Het kan voorkomen dat daarnaast aanvullende gegevens worden verzameld die benodigd zijn voor de beoordeling van uw geschiktheid als huurder of de totstandkoming van de huurovereenkomst.

Wat leggen wij nog meer vast?
Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn voorbeelden van contactmomenten die we (kunnen) registreren:

• brieven en e-mails die wij sturen en/of van u ontvangen;

• onze telefoongesprekken;

• ons contact via social media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Financiële persoonsgegevens conform hierboven beschreven.

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. GREEN Real Estatekan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@green.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben
GREEN Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

• uw toestemming;
• het uitvoeren van een overeenkomst;
• gerechtvaardigd belang en/of wettelijke verplichting.

Voor de volgende doelen:

• u te kunnen e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• afspraken met u te maken;
• u onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;
• u desgevraagd informatie toe te sturen via de verhuurmakelaar(s), naar aanleiding van het contactformulier;
• een inschatting te maken van uw geschiktheid als huurder;
• een beeld te krijgen van de behoeften, kenmerken en wensen van (potentiële) huurders;
• om huurovereenkomsten te sluiten en uit te voeren;
• betalingen te doen en vorderingen te innen en het in handen stellen van derden daarvan;
• geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures te behandelen;
• contacten te onderhouden met vastgoedbeheerders en makelaars die door ons worden ingeschakeld in het kader van de verhuur en beheer van woningen;
• wettelijke regelingen uit te voeren of toe te passen;
• klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

Hoelang we gegevens bewaren
GREEN Real Estate zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan – rekening houdend met de wettelijke termijnen – strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: privacy@green.nl.

Delen met anderen
GREEN Real Estate verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Daarnaast is het ook mogelijk dat gegevens worden opgevraagd en/of beoordeeld door verhuurmakelaar(s). Zij verhuren dan namens Green Real Estate de woningen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals genoemde verhuurmakelaar(s), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GREEN Real Estate blijft verwerkingsverantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoek

Cookies
GREEN Real Estate maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. Bekijk hier onze cookieverklaring.

 • Google Analytics
  Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, behoudens Google Tag Manager.

Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De Add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Wat als u niet van cookies houdt
U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw rechten

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
 • Daarnaast heeft u recht op beperking van verwerking, bezwaar en dataportabiliteit.
 • U heeft het recht uw toestemming in te trekken.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van GREEN Real Estate hebben, of gebruik willen maken van bovenstaande rechten, stuur dan een verzoek naar privacy@green.nl. Afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. GREEN Real Estate zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Hoe verwijder ik mijn gegevens in Woningdossier?
Om uw gegevens te verwijderen dient u in te loggen in de Mijn Omgeving waar u een account heeft aangemaakt. Vervolgens klikt u rechtsboven op uw profiel en gaat u naar ‘instellingen’. Hier kunt u een verwijderverzoek indienen voor uw hele account of een enkele inschrijving. U verstuurt uw verzoek, wij beoordelen dit verzoek en ontvangt van ons een bevestiging of uw gegevens zijn verwijderd of een reactie met onderbouwing waarom uw gegevens niet verwijderd worden.

Let op: niet in alle gevallen is het mogelijk uw gegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld indien u een toegewezen woning geaccepteerd heeft of een huurovereenkomst met ons heeft afgesloten, kunnen wij hiervoor geen goedkeuring geven.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt GREEN Real Estate veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op onderstaande bedrijven die samenwerken onder de naam ‘Green Real Estate gegevens met elkaar delen;

 • Green Real Estate
 • Green Retail House B.V.
 • Green Development B.V.
 • Green Residential B.V.

Beveiliging en versie

Passende maatregelen
GREEN Real Estate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via privacy@green.nl.

Versie
De huidige versie is 2.0 d.d. 23/03/23.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.